Kolbränna

Old Swedish Dictionary - kolbränna

Meaning of Old Swedish word "kolbränna" (or kolbrænna) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kolbränna (kolbrænna)
kolbrännare. " ss tillnamn. amund kolbrenna" RK 1: (LRK) s. 224. folk kallar mik kolbrenna ib. PK 255 (i var.). Jfr kolabrännare.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so kolbränna may have also been written as kolbrænna

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • vulbrenna L.),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚮᛚᛒᚱᛅᚿᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

PK
Sveriges Krönika (vanligen kallad den prosaiska). I Småstycken på Forn Svenska.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back