Kolnisker

Old Swedish Dictionary - kolnisker

Meaning of Old Swedish word "kolnisker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kolnisker
Kölnisk. gifuer iak herra biörne. .. min könescha klädhesäk SD NS 1: 514 (1405). " wägen kolnisk maRK" HSH 19: 14 (1497). " ij kolneske pennighe wekt" LB 3: 191. " iij ok xxx tusandh lödugha maRK j könisk vikth" RK 1: (sfgn) s. 172. " ath betala j kolnisk wikt fryi iijM [3000] lödhogh maRK ok femty ib. lotodh j kölnisk vykt betala" ib s. 173. SD 5: 208 (öfvers. fr. sl. af 1400-talet), NS 1: 59 (1401). Jfr Schiller-Lübben kollensch gwwicht.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • kolnesker: -eska SD 5: 208 (öfvers. fr. sl. af 1400-talet); -eske LB 3: 191. kölnisker. kölnescher.
  • kölnossaker: -osska SD NS 1: 59 (1401)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚮᛚᚿᛁᛋᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
➞ See all works cited in the dictionary

Back