Komentyr

Old Swedish Dictionary - komentyr

Meaning of Old Swedish word "komentyr" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

komentyr
kontur, peson som innehade gods tillhörande en andlig riddarorden och som tillika var styresman över ett kringliggande område. incighle ärwerdughs manz herra reyneke van dem wolde, komentyr jnnan arsta Gadolin Pants 281 (1389). - Jfr komtur.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚮᛘᚽᚿᛏᛦᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
Gadolin Pants
A. W. Gadolin, Pantsättning af jord enligt medeltida svensk landsrätt. Med en bilaga af förut otryckta urkunder från perioden 1351--1400. 1909.
➞ See all works cited in the dictionary

Back