Komin

Old Swedish Dictionary - komin

Meaning of Old Swedish word "komin" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

komin
och f. och n. kummin. wee jdhr som görin tionda, aff mintonne oc anis och kunienne, oc forlatin thät störa är j lagomen SkrtUppb 307. kuminum kumlin Växtförteckng Fr. slutet af 1400-talet hos Th. M. Fries, Ark. f. Bot. Bd 3 nr 14 s 6. somme läggia fikonen halfför j fiärdynga ströandis j mellen hwarya flodhena stötta kwmyn PMSkr 332. JFr piparkomin.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • kumin.
  • kumiin )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚮᛘᛁᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back