Kompanskap

Old Swedish Dictionary - kompanskap

Meaning of Old Swedish word "kompanskap" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kompanskap
societas; sällskap, gemenskap. " drogh sik fran manna koMPanskap oc vmgango" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 29. ib 45. MB 1: 141. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 293, 374, 2: 209, 3: 79, 339. Ber 27, 71, 115. han astundade daglika wart koMPanskap KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 318. fly samhälde ok kärlekx koMPanskap ib 260. thu. .. äst komin j tal ok koMPanskap mz Diäflomen ib 124. ib 202. MB 1: 265. " j ondo koMPanskapi" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 302. hwat koMPanscap (consortii) är thic mz hälgahum munkum KL 227. - samfund. thera kuMPanscap sculde ökias aff thy KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Dikt) 274. ib 3: 381. " lät mik ey skilias af thinna hälgha manna koMPanskap" KL 309. hulkin som änglana oc människionna giordhe til eth koMPanscap MP 1: 35. - förbund, förbindelse. then härin aff wrango koMPanskapi som thänkt haua at fara til mins sons graff KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 252. göranDis koMPanskap til ath skena oc röffwa PM 14. " at bindha ewighan fridh oc koMPanskap mällan jwdhana oc romska herra" MB 2: 242. - koMPani, KLemning. 1860. SFSS.">Bolag. byggia skep j koMPanskap PM XI. - Jfr hionalags koMPanskap, äfvensom koMPanaskap.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • kumpanscap Bir 4: (Dikt) 274),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚮᛘᛕᛆᚿᛋᚴᛆᛕ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back