Kompanskap

Old Swedish Dictionary - kompanskap

Meaning of Old Swedish word "kompanskap" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kompanskap
societas; sällskap, gemenskap. thy är the alle fförömilsena söner som ffredenhatha, astwndis hällr onda andana koMPanskap, som örlögh opwäkia, än ängla koMPonskap, hwile ffreden bwladh wärldene JMPs 248. ib 552. hoo henne (ɔ: boken) lääs heller lather läsa j koMPenscap nar lostogdt folk forsummad är Troj 315.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • kompon-.
  • kompen- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚮᛘᛕᛆᚿᛋᚴᛆᛕ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back