Komptur

Old Swedish Dictionary - komptur

Meaning of Old Swedish word "komptur" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

komptur
kommendör, kontur, innehafvare af ett ordensgods, föreståndare för ett område inom en andlig riddarorden. " j stocholm munde en prytherra wara. .. then komptur lotho the suensca förstanda huru konungen hafde giört them wanda" RK 2: 1642. ib 1644, 1652, 1669. HSH 18: 13 (1495). FM 347 (1507).

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚮᛘᛕᛏᚢᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back