Kona

Old Swedish Dictionary - kona

Meaning of Old Swedish word "kona" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kona
lL. 1) kvinna. Se R. Pipping, Kommentar t. Erikskrönikan 772. anamede criSTiern bage bade komen och karliin til sich, som schedin hade STolit STb 3: 388 (1498). er thz kona, som bakar, thaa äger hon twa klädher Arnell Brask BiI 25. 2) huSTru. mit goz ii ulwagrawom. .. hulkith iak mz mine kono viwlle fik Vg Fornmt III 7-8: 154 (1378-80). ib (1378). - Jfr adhal-, badhSTovu-, brodhor-, fä-. fäSTe-, hor-, hus-, iuta-, klädha-, leghp-, präSTa-, ryttara-, sapo-, sona-, STovu-. sylta-, sylto-, syte-, söm-, söma-, thvätta-kona.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • konis JTb 111 (1525) ),
  • *qvinna band
  • -bondh )
  • *qvinna fora ,
  • qvinna kapa ,
  • *qvinna sidha ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚮᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Arnell Brask
E. Arnell, Bidrag till biskop Hans Brasks lefnadsteckning. 1904. [Av de särskilt paginerade textbilagorna är I, s. 7--37, avtryckt ur hds. fr. 1513--27.]
Vg Fornmt
Vestergötlands Fornminnesförenings tidskrift. 1869 o. följ.
➞ See all works cited in the dictionary

Back