Kona

Old Swedish Dictionary - kona

Meaning of Old Swedish word "kona" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kona Old Swedish word can mean:

kona
L.
kona
1) qvina. " män ok kono" Bu 3. kuna gialle all bruth siin sum madher SD 4: 408 (1335, nyare afskr.). " af krisnum manne älDir kono ib. en kona gaff oleo til sancti batholomei kiRKio" Bil 211. enghen kono (för -a) var mera grathen j hymelandh Di 225. " kona vtan blygdh" RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungAStyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 46 (118, 50). nödh kännir nakoth kona at spinna GO 569. Bil 10. KLemming. 1881--82. SFSS.">MD 388. KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 84, 85 o. s. v. Di 5, 15, 36, 86. KLemming 1--10. 1883--86.">LB 3: 62, 76, 77, 7: 10, 136, 145. Di 247.
kona
2) hustru. " þu ok þin kona" Bu 4. " mz sinne cono ok barnom" ib 172. ib 137, 138, 520. KL 210. KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 87. Di 14. KLemming. 1881--82. SFSS.">MD 82. ath tolffara pilther sig kono bidher ib (S) 242. " sigh kwnu bidhia ib. "
kona
3) frilla. " AS 59. - Jfr aþal-, almännings-, brodhor, frälsis-, fränd-, fäste-, galder-, gardh-, gipta-, gran-., hema-, hor-, hus-, legho-, lif-, miskunna-, naþ-, nokka-, port-, sif-, sio-, skiptis-, skyldar-, skynia-, sona-, spa-, trol- väf-, öl-kona, äfvensom qvinna. "
kona
1) qvinnofrid, fred och säkerhet som en qvinna är berättigad att åtnjuta. quinna fridh halda RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungAStyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 49 (124, 53).
kona
2) fred för qvinnor, frihet från att ofredAS af qvinnor. epther then gaKLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBle hollandz sedh huar man nöth icke qvinna fredh (red. B: ther men niwta ey för qvinfolk frid) RK 3: (Till. om Chr. II, red. A) 6286. - Jfr qvinno friþer.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • kuna SD 4: 408 (1335, nyare afskr.); -u KL 210 ; MD 82 ;
 • -or LB 3: 62.
 • kwna: -u MD (S) 242. gen. pl. quinna Bil 10 ; se för öfv.r sammansättningar.
 • quinnanna Lg 927 ),
 • kono miolk
 • -myolk )
 • qvinna arf ,
 • qvinna bänker ,
 • qvinna friþer ,
 • qvinna kapa
 • qwynna- )
 • qvinna klädhe
 • quinnä- )
 • qvinna krankdomber ,
 • qvinna likame ,
 • qvinna miolk
 • quinnä miölk )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚮᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
AS
Ur en Antecknares Samlingar. Utg. af G. E. Klemming. 1868--73.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back