Könhet

Old Swedish Dictionary - könhet

Meaning of Old Swedish word "könhet" (or kønhet) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

könhet Old Swedish word can mean:

könhet (kønhet)
1) tapperhet, mod. jak loffuar then häladh for sin könheet RK 1: 1626. MD (S) 241. Va 22, 23.
könhet (kønhet)
2) stolthet? min könhet är swa stoor at iak förma ey at fölia idhro radhe Lg 3: 329.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so könhet may have also been written as kønhet

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -heet )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚯᚿᚼᚽᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back