Konstelika

Old Swedish Dictionary - konstelika

Meaning of Old Swedish word "konstelika" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

konstelika Old Swedish word can mean:

konstelika
1) konstrikt, konstmässigt, konstigt. munde varfrw thz hon sömadhe. älla annat thz hon giordhe. göra thz konstelica älla mykyt behändelica Bo 16. " hafdhe han hwazske sudhin älla konstelica reddan mat" ib 85. " ena Borgh konstelik bygdh" Al 4439. ib 7767. VKR VI: MP 2: 103. MB 2: 179, 274. Lg 3. 522, 548. konstelica (sophistice) disputera aff swa klokom thingom Bir 3: 197.
konstelika
2) med konst, med list. the vndan flyddo konsteliga skrymtandis MB 2: 136. Ber 234.

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • konstelik Al 4439.
  • konsteliga MB 2: 136, 179, 274.
  • könsteliga Lg 3: 532, 548),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚮᚿᛋᛏᚽᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
➞ See all works cited in the dictionary

Back