Konungliker

Old Swedish Dictionary - konungliker

Meaning of Old Swedish word "konungliker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

konungliker
konungslig, kunglig, en konung tillhörande el. tillkommande. aff allum narlikum konunglikum wtskulum SD 4: 407 (1335, nyare afskr.). " hauer kununglikt wald" RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 10 (24, 11). " vnder war konunglige nepst" SO 122. kongelig match RK 1: (Yngre red. af LRK) s. 282. kongelig eedh ib 3: (Till ll. om Chr. II, red. A) 6211. then tiid hans konunglige maiestat kry och örlig förde SOn. Del 1--9. 1846--57.">FH 1: 120 (1493, gammal afskr.). SD 4: 466 (1335, nyare afskr.) , 467. BSH 1: 194 (1387). RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 11 (26, 12), 14 (34, 15), 15 (36, 16) o. s. v. FM 636 (1515).

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • -licher: -lich SD 4: 467 (1335, nyare afskr.); -lichum ib 466.
  • konunglig: -lige FH 1: 120 (1493, gammal afskr.).
  • konnunglig: -lige SO 122.
  • konungeliker: -likom BSH 1: 194 (1387).
  • konunglig: -lige FM 636 (1515).
  • konglig RK 3: (Till. om Chr. II, red. B) 6211. kongelig ib 1: (Yngre red. af LRK) s. 282.
  • kongeliig ib 3: (Till. om Chr. II, red. A) 6211.
  • kunungliker: -lik KS 27 (68, 29) ; -likt ib 10 (24, 11), 11 (26, 12), 27 (69, 29) ; -liko ib 14 (34, 15), 15 (36, 16).
  • kununliker: -likan ib 66 (163, 72)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚮᚿᚢᚿᚵᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
➞ See all works cited in the dictionary

Back