Konungsäte

Old Swedish Dictionary - konungsäte

Meaning of Old Swedish word "konungsäte" (or konungsæte) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

konungsäte (konungsæte)
= konungs säte 2. att konwngsätitt skulle bliffua i gamble wpsale RK 1: (Yngre red. af LRK) s. 256. Jfr konunga säte.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so konungsäte may have also been written as konungsæte

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚮᚿᚢᚿᚵᛋᛅᛏᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back