Konungsliker

Old Swedish Dictionary - konungsliker

Meaning of Old Swedish word "konungsliker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

konungsliker Old Swedish word can mean:

konungsliker
L.
konungsliker
1) lik en konung, i kunglig värdighet, kunglig. bäträ är wara könlik än konunghxlik (af yngre hand rättadt från konunghlik; STirpi mAlo pari quam regibus assimAlari) GO 935. - konungslig, af konungslig natur el. värdighet. min licamme SOm är konungxlikit (regAle) offär STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 52. konogxlike propheten dawid STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 276.
konungsliker
2) konungslig, kunglig, en konung tillhörande el. tillkommande. kunungslik räfST SD 5: 378 (1344, nyare afskr.). hedrade hwar thera annan mz konungslekom gafwom STenianus. Se Lg.">Bil 840. " thakkadhe mykyt hans konungxleka wAldo" ib 844. at Fly konungxlikin hedhir Bo 94. " göma ok wäria. .. gaMBlan kunnuxlikan rät" STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 58 (144, 63). medh Alle konungslike renta oc rettogheeth STycken på Forn Svenska.">BSH 4: 77 (1481). for thina konugxlica släkt STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 27. satte han sik a sin konugxlika STool ST 517. SD 5: 606 (1346), 638 (1347). STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 305, 316. Fl 1596, 1610, 1680. Al 8057. Su 176. MB 2: 241, 274. SO 123. SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FM 250 (1505).

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
 • konunkxliker: -lika Fl 1610 ;
 • -lik ib 1680. konungxlikin (ack. sing. m.) Bo 94 ; (nom. sing. f.) Al 8057 ;
 • -likit Bir 3: 52; MB 2: 241 .konungxligin ib 274.
 • konungxlig: -lige SO 123.
 • konungsleker: -lekä SD 5: 606 (1346): -lekom Bil 840.
 • konungsxleker: -leka ib 844.
 • konugxliker: -lika ST 517.
 • koningxlig: -lige BSH 4: 44 (1476).
 • konnogxliker: -like Su 176 ; Lg 3: 276.
 • kongxlig: -lige FM 250 (1505).
 • kunungsliker: -lik SD 5: 378 (1344, nyare afskr.).
 • kununxliker: -likä ib 638 (1347); -likan KS 58 (144, 63),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚮᚿᚢᚿᚵᛋᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back