Konvent

Old Swedish Dictionary - konvent

Meaning of Old Swedish word "konvent" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

konvent
konvent, samling el. samfund af till ett kloster hörande munkar el. nunnor. alt conuentit vard väl mät Lg.">Bil 794. wtan förmanzens loff oc conuentzens samtykkio Su 56. tiLghanr jak thet försagdho sancti martins closter ok conuente SD NS 1: 22 (1401). ib 230 (1403), 379 (1404). i risaLgren. 1866.">Berg clostir ok conuent ib 2: 228 (1409). meth synne couent staa ok liwa i gudz thiänst ib. wndir risaLgren. 1866.">Berg clostir, abbatissa ok couent ib. " at the haffuen bäggias conuentzins witnis byrdh" Bir 5: 24. wardh thet antwardhat confessori oc couentenne j watzstene VKR 13. ib 1, 3, 25, 26, 63, 73, 76, 77. Bir 5: 71. Lg 3: 245, 582. Lgren. 1866.">Ber 60. Lgren. 1875.">LfK 4, 5, 52. FH 4: 42 (1455). Jfr renlifnads konvent.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • konvents bok
 • konvents bordh
 • konvents drykker
 • conuentz- )
 • konvents klädhe
 • conuentz- )
 • konvents stova
 • conuentzstuffua: -ona Bir 5: 70 ;
 • -onne ib 71. conuentz stugha),
 • konvents systir
 • counuentz- )
 • konvents öl
 • counuentzööl )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚮᚿᚠᚽᚿᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back