Konventstova

Old Swedish Dictionary - konventstova

Meaning of Old Swedish word "konventstova" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

konventstova
, (-stuga), s. = konvents stova. sätthom wij ör rätta i convent stugune i skäninges closter Trolles Jb Bil 183 (1477, nyare avskr.).

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚮᚿᚠᚽᚿᛏᛋᛏᚮᚠᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Trolles Jb
Arvid Trolles jordebok 1498 jämte åtkomsthandlingar och andra därmed samhöriga aktstycken. Utg. av J. A. Almquist. 1938.
➞ See all works cited in the dictionary

Back