Köpa

Old Swedish Dictionary - köpa

Meaning of Old Swedish word "köpa" (or køpa) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

köpa Old Swedish word can mean:

köpa (køpa)
L.
köpa (køpa)
1) handla, avsluta köp. swa var thet plat forbodit oss fatige men ath köpende ther HiST. Tidskr. 1: 398 (1508). - med innehållsobjekt. kännis iak. .. at thenne. .. hafwer köpte eth laghlighit iordhaköp SD NS 3: 21 (1415). - köpa fran sik. avhända sig genom försäljning. huSTrv ingeborg. .. köpte arffuet fraa sik STb 1: 179 (1478).
köpa (køpa)
2) köpa. abs. part. pres. medelST köp. the som köpande ffaa prebändor ok kyrkior JMPs 252. - med ack. ATb 1: 301 (1469). om hon andelikin thing haffwir nakraledhis köfft ellir borghat SvKyrkobr 349. " ther skopthe jak eth par oxsse me solutum eST HLG 3: 113 (1528). ib. "

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so köpa may have also been written as køpa

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • kiöpa SD 6: 344 (1352, gammal avskr.). impf. köpte. kopt(h)e HLG 2: 45, 46 (1516). (?) skopthe ib 3: 113 (1528).
  • köppethe ib 2: 131 (1525).
  • köffte STb 5: 13 (1514).
  • kofftä SJ 2: 239 (1493). supin. köpt. kiöpt STb 1: 204 (1479). köfft SvKyrkobr 349; STb 4: 228 (1511); Stock Skb 156 (1520) ),
  • *köpa i gen ,
  • *köpa in , genom köpa bringa in. tha magho hans frändir thät saklöse kiöpa in vnde frälse Sd 6: 344 (1352, gammal avskr.). Jfr inköpa.
  • *köpa up ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚯᛕᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
HLG 3
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm och Helgeandshuset i Uppsala. V--VIII. Gillets leuata 1515--1528. -- Räkenskaper för Helgeandshuset i Uppsala 1528--1529. -- Utg. av I. Collijn. 1930.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back