Köpa

Old Swedish Dictionary - köpa

Meaning of Old Swedish word "köpa" (or køpa) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

köpa Old Swedish word can mean:

köpa (køpa)
L.
köpa (køpa)
1) handla, afsluta köp. han köpte nadhelika widh them KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 256 . " rike män skulo ey hardhelika köpa widh fatigha ib. "
köpa (køpa)
2) köpa. " abs. thänkia thry thing som scrifwas j almoghans laghom, eet kallas at ägha annat at sälia thridhia at köpa " KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 163 . " han sum kopt hawär " RKningar om en för Sveriges Laghistoria vigtig uRKund, den förlorade SödeRKöpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. Hist, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SR 1 . a þän uizorþ sum köpte ib 5 . " är swa fast þän þyuuer som kopyr som þän som styäl " Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 5: 638 ( 1347) . - med ack. hvar som kpte jord eller säl RKningar om en för Sveriges Laghistoria vigtig uRKund, den förlorade SödeRKöpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. Hist, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SR 1 . " at han köptet a sträte " ib 7 . riddaren . . . köpe garþa mangha ok iorþe Bu 19 . " at köpa korn " KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 240 . heem at föra the födho som i hawin köpt ib 242 . ib 243, 334. KL 77 . KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 163. KLemming. 1844.">Fl 280. - med ack. och dat. konungin köpte hona siäfuum sik KLemming. 1844.">Fl 745 . at köpa sik födho oc tharwer KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 240 . " köpen os waara tharfwer " ib. " at köpa os födho " ib 241 . ib 243, 244 . - med priset betecknadt genom prpe. mäþ el. for. the hafdho ey silff meer at köpa mz korn aff honum KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 256 . cöpten iþar þär mäþ iorþ ok äghor Bu 152 . þu köpte mik lif mäþ þinom döþ ib 75 . " köper iosep alla iordhina i egipto lande vnder konungin fore korn " KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 256 .
köpa (køpa)
3) lega, betala, aKLemming. 1844.">Flöna. " dwergana angradä tha at the skulde hanum sa dyrt köpa (kaupa hans þinasto) " Di 42 .
köpa (køpa)
4) betala, erlägga ss böter? the miste thera huffuud ey mindre köpa RK 2: 8355 .

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so köpa may have also been written as køpa

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • kopyr SD 5: 638 ( 1347) . impf. köpte. köfthe SJ 329 ( 1645) .
  • köffte ib 351 ( 1469); BSH 5: 400 ( 1510) .
  • köfter: köft KL 77 .
  • köffter: köfft SJ 263 ( 1458), 351 ( 1469); BSH 4: 277 ( 1501) ),
  • köpa sik , genom köpa skaffa sig tillgång el. inträde. kunno the . . . mz wal ok oreth höia sik ok sina äät eller sik köpa til högwelle MD (S) 270 . " förre än han haffuer köpt sigh i ämbetedt vpå nytt " SO 222 . köpa ater, återköpa, återlösa. förlösa. skal iak . . . köpa idher ater (redinam) vnder mik mz höght oplyptom arme MB 1: 289 . Jfr ater köpa.
  • köpa sik in , genom köp förvärfva delaktighet (i). i then deelen tha hadhe een köpt sigh in SD NS 1: 365 ( 1404, nyare afskr.) . Jfr in köpa. - Jfra af-, bort-, for-, und-köpa, äfvensom oköpter, oköpande, oköpis.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚯᛕᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SR
Upplysningar och Anmärkningar om en för Sveriges Laghistoria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. Hist, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back