Kopälla

Old Swedish Dictionary - kopälla

Meaning of Old Swedish word "kopälla" (or kopælla) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kopälla (kopælla)
kapell, flat skål el. ldyl. för polering av metaller Jfr SAOB K. 428. sidhan tak thät blyth sätiandis pa copällan som är en tästh giordher aff bränd oc granth stöth wädha horn PMSkr 412.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so kopälla may have also been written as kopælla

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚮᛕᛅᛚᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

OB
Omständelig Berättelse huru the svenske af tyskarne blefvo i Stockholm förrådhne oc brände, åhr 1389. I Scriptores rerum svecicarum T. 1, sect. post., s. 212--215.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back