Kopar

Old Swedish Dictionary - kopar

Meaning of Old Swedish word "kopar" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kopar
och nu. (HLG 1: 90 (börj. av 1500-t.); ATb 3: 234 (1510) .] L. koppar. kopareth vogh v mark myder en ii!UDDA_TECKEN? pund gamal koppar HLG 1: 20 (börj. av 1500-t.).. .. skwlllä ATb 3: 234 (1510). " somblige kalle thett (ɔ: ärgen) koparens blomster" PMSkr 625 (avskr.).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • koppar.
  • kaapar ATb 3: 234 (1510).
  • koper: -ens PMSk 625. kopper HLG 2: 118 (1523). köpper ib. kopor Kumla kyrkas rb 17 (1503) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚮᛕᛆᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
HLG 1
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm. I. Gillesboken 1393--1487. Utg. av I. Collijn. 1921.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back