Kopar

Old Swedish Dictionary - kopar

Meaning of Old Swedish word "kopar" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kopar
koppar. " fäm barä copar" SD 5: 637 (1347). " som nokot fals gyor i kopar" ib 639. " hwa som falsän kopar säl. haui forgiort koparen" ib. " xx pund älla viktir kopar" Diga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 432. kopar smordhir mz guld synis allir saman guld ib 433. twa (näml. lyusastakä) af kopar sylwwäräþä SD 5: 564 (1346). " tafFlor aff malm äller koppar" MB 2: 242. Diga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 58. Fl 1068. Di 279. BSH 3: 145 (1463?). PM 7. Jfr afrads-, fäghe-kopar.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • koppar SD NS 1: 153 (1402); Bir 2: 58, 3: 432; MB 2: 242.
  • koper BSH 3: 145 (1463?).
  • kopor Di 279 ; SJ 166 (1448).
  • koppor ib 222 (1453).
  • koparenom Bir 3: 433; PM 7 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚮᛕᛆᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back