Koparbyssa

Old Swedish Dictionary - koparbyssa

Meaning of Old Swedish word "koparbyssa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

koparbyssa
hylsa (blockhus) av koppar? item !UDDA_TECKEN? mark for en viindsklyffwa met en koparbyssa oc en jernbwlth HLG 2: 51 (1516).

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚮᛕᛆᚱᛒᛦᛋᛋᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
HLG 2
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm. II--IV. Erogata 1509--1528. Utg. av I. Collijn. 1923.
➞ See all works cited in the dictionary

Back