Köpare

Old Swedish Dictionary - köpare

Meaning of Old Swedish word "köpare" (or køpare) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

köpare (køpare)
köpare. " wara siäla aterlösare oc köpare (Lg.">Bil: aterköpare ok lösare 455)" Lg 1012. Jfr ater-, for-, gen-, lands-köpare.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so köpare may have also been written as køpare

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚯᛕᛆᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
➞ See all works cited in the dictionary

Back