Koparröker

Old Swedish Dictionary - koparröker

Meaning of Old Swedish word "koparröker" (or koparrøker) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

koparröker (koparrøker)
kopparrök, kopparvitriol. " flos eris thz är koperröök" LB 3: 154. taka salt oc koporrök ib 1: 97. flos eris. tz är koperrök hether oc tör ib 7: 11. " thag huithan kopparröök oc lath han j skeed" ib 63. " tagh huithan koperrök oc maal eller stöth honum smaan som myöl" ib. " ib 162, 334, 336, 339. taagh. .. eth lodh hwith koperryk ib 2: 11. thag. .. !UDDA_TECKEN? lod hwit koperrök" ib 71. koperroks dygdh ib 8: 46. " koperrögh nöther död köth ib. "

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so koparröker may have also been written as koparrøker

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -rööker.
  • koperryker.
  • koporröker.
  • koperröker.
  • koperröök.
  • koperroker.
  • koperrogh )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚮᛕᛆᚱᚱᚯᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
➞ See all works cited in the dictionary

Back