Kopartygh

Old Swedish Dictionary - kopartygh

Meaning of Old Swedish word "kopartygh" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kopartygh
= kopartyr. " iak hafuer ij minne hand thz bästa örs aff marghin hand. .. ther ligger eet kopartygh op a thz är aff orma hudher twa" Fr 535. badhe kopar tygh ok tasteer RK 1: 2347.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚮᛕᛆᚱᛏᛦᚵᚼ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back