Köpegods

Old Swedish Dictionary - köpegods

Meaning of Old Swedish word "köpegods" (or køpegods) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

köpegods (køpegods)
köpegods, köpt gods. garþen kunungnäs medh allom landboum, jorþom oc köpuodzom. .. takum vi vndan Rydberg Tr 2: 245 (1357). Arfstv 19 (1461).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so köpegods may have also been written as køpegods

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • köpa-.
  • köpu- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚯᛕᚽᚵᚮᚦᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Arfstv
Arfstvisten emellan Erik Eriksson (Gyllenstjerna) och Ture Turesson (Bjelke) 1451--1480. Utg. af K. H. Karlsson. 1908. SFSS.
Rydberg Tr
Sveriges traktater med främmande magter jemte andra dit hörande handlingar. Utgifna af O.S. Rydberg. Del. 2, 3. 1880--95.
➞ See all works cited in the dictionary

Back