Köpegods

Old Swedish Dictionary - köpegods

Meaning of Old Swedish word "köpegods" (or køpegods) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

köpegods (køpegods)
köpegods, köpt gods. BSH 1: 166 (1376). " för min deel i allo köpegodze äffter min hossbondha" SD NS 1: 110 (1402, nyare afskr.). waar köpegodz ib 170 (1402, gammal afskr.). " thässe min rätto eghin aflinga oc köpo gooz ib 231 (1403). "FH 4: 33 (1453). " badhe köpe gotz ok pantha gotz" SD NS 2: 49 (1408). ib 50. badhe fädherne ok mödherne ok köpo goz ib 54 (1408). wart retta köpa gotz FH 2: 77 (1431). ib 3: 38 (1444). af allom minom godzom badhe köpö godzom oc ärffda godzom ib 114 (1447). Jfr köpis gods.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so köpegods may have also been written as køpegods

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • köpegodz.
  • köpe gotz. köpe gooz FH 4: 33 (1453). köpö godz FH 3: 38 (1444). köpa gotz. köpogodz. köpo gooz),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚯᛕᚽᚵᚮᚦᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
➞ See all works cited in the dictionary

Back