Köpinskatter

Old Swedish Dictionary - köpinskatter

Meaning of Old Swedish word "köpinskatter" (or køpinskatter) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

köpinskatter Old Swedish word can mean:

köpinskatter (køpinskatter)
L.
köpinskatter (køpinskatter)
1) handel, köpenskap. Se Sdw 2: 1255.. .. . at enga fogata drenge. .. oc andre effter thy laghen forbiuthe, scula nogher köpenschat drifwe a lande wider pligt oc boot Priv f Sv ST 97 (1444). STb 1: 45 (1476). engin skal haffua noghan kiöpänskatt sancti thomasse dagin, som är i morgon, vppa torgeth ib 493 (1482, Burspr). 2) = köpinskaper 2. ey skal thän köpenskatten höra them til som skipt fwnno STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr 107.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so köpinskatter may have also been written as køpinskatter

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • köpen-.
  • kiöpän-.
  • -schatter )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚯᛕᛁᚿᛋᚴᛆᛏᛏᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
Priv f Sv st
Privilegier, resolutioner och förordningar för Sveriges städer. Första delen (1251--1523) utg. av N. Herlitz. 1927.
➞ See all works cited in the dictionary

Back