Köpinskatter

Old Swedish Dictionary - köpinskatter

Meaning of Old Swedish word "köpinskatter" (or køpinskatter) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

köpinskatter Old Swedish word can mean:

köpinskatter (køpinskatter)
L.
köpinskatter (køpinskatter)
1) = köpinskaper 1. til tholkin köpinskat (negotiotionem). hwar thu mat bata hundradha af eno Bo 116 (jfr 327).
köpinskatter (køpinskatter)
2) = köpinskaper 2. fördho köpinskat til annor rike Bir 4: 325. PM XIV. " the som fooro mz köpinskat" MD 370. " jak behiolt min köpenskat (varulager)" SD NS 1: 678 (1407). GS 57 (1474). Jfr köpskatter.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so köpinskatter may have also been written as køpinskatter

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • köpen- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚯᛕᛁᚿᛋᚴᛆᛏᛏᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
GS
Några Gambla Stadgar [såsom bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
➞ See all works cited in the dictionary

Back