Köpman

Old Swedish Dictionary - köpman

Meaning of Old Swedish word "köpman" (or køpman) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

köpman (køpman)
köpman. "han klädde sik som köpman. .. ok sagdhe sik hafua fAla dyra stena" Bil 611. ib 173, 250. Fl 263, 274, 310. Al 3683. thz hwar man ma felugh fara ok ohindrath Allan wäghin wara köpmän ok bönder at köpslagha ib 3693. the fatige köpmän j svenska städer RK 2: 614. ib 624. 625, 632. mädh. .. riddarum ok swenom. kleRKum. köpmannom. bondum ok bokarlum BSH 1: 131 (1371). - i ortnamn. vici dicti køpmannagatu SD 3: 600 (1323). ib 5: 429 (1345). - Jfr landsköpman, samt köpu man.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so köpman may have also been written as køpman

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • köpmanna skip ,
  • köpmanna vara ,
  • köpmanz skip
  • köpmantzskep )
  • köpmanz spil
  • köpmans spill )
  • köpmanz vara ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚯᛕᛘᛆᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back