Köpman

Old Swedish Dictionary - köpman

Meaning of Old Swedish word "köpman" (or køpman) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

köpman Old Swedish word can mean:

köpman (køpman)
L.
köpman (køpman)
1) köpman. STb 1: 72 (1476). - koll. gylles STuffwna, ther menoga kiöpmannen plegher gaa till STb 1: 315 (1481). - ss tillnamn. nils köpman ATb 1: 87 (1458). pedher kopman STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 12 (1475).
köpman (køpman)
2) köpare. " en. .. badh hanum wiisa sek en köpman til then samma kopar" ATb 3: 28 (1494).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so köpman may have also been written as køpman

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • kiöp-.
 • kop- )
 • *köpmanna gods ,
 • *köpmanna liknilse , f? köpmansgestalt. kom sacntus ieronimus i köpmanna liknilse Hel män 223.
 • *köpmanna ämbite ,
 • *köpmanz gardher
 • kopmans gordher )
 • *köpmanz gods
 • köpmans- )
 • *köpmanz handel
 • köpmans- )
 • *köpmanz sälskap
 • köpmans- )
 • *köpmanz sälskaps handel
 • köpmans- )
 • köpmanz vara
 • köpmandz.
 • köpmantz-.
 • köpmans- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚯᛕᛘᛆᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back