Köpskaper

Old Swedish Dictionary - köpskaper

Meaning of Old Swedish word "köpskaper" (or køpskaper) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

köpskaper Old Swedish word can mean:

köpskaper (køpskaper)
L.
köpskaper (køpskaper)
1) =köpinskaper 1. KS 42 (109, 45). " en köpman förer slädhan i köpskaps wis" BSH 4: 352 (1503).
köpskaper (køpskaper)
2) = köpinskaper 2. KS 66 (162, 72).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so köpskaper may have also been written as køpskaper

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚯᛕᛋᚴᛆᛕᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Back