Köpskatter

Old Swedish Dictionary - köpskatter

Meaning of Old Swedish word "köpskatter" (or køpskatter) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

köpskatter (køpskatter)
= köpinskaper 2. löt skip mz dyrom köpskat (mercimoniis preciosis) Bir 3: 177. föra alzkona köpskat til egipto landz at sälia MB 1: 231. ib (Cod. B) 550, 552. SR 20. MP 1: 169. Jfr köpinskatter.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so köpskatter may have also been written as køpskatter

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚯᛕᛋᚴᛆᛏᛏᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SR
Upplysningar och Anmärkningar om en för Sveriges Laghistoria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. Hist, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.
➞ See all works cited in the dictionary

Back