Köpslagha

Old Swedish Dictionary - köpslagha

Meaning of Old Swedish word "köpslagha" (or køpslagha) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

köpslagha (køpslagha)
köpslå, handla, driva handel. ATb 1: 122 (1460). " han köpslagade wid pädhars dräng ib 123 (1460). "ib 166, 171 (1462), 183 (1463). tesse waro när then tiidh ion favbiärnson oc krokfot köpslagadhe om een heSTh ib 281 (1468). " olaf laurisson feltis til xl mark at han köpslagnade for han warth borger" ib 2: 59 (1475). SpV 268. - köpa. engin tagi geSTa peninga til sik ath kiöpslaga geSTom nogat gotz til handa STb 1: 373 (1482). - avtala. arwidh skulde haffua dag pa alth thet han hade medh honom köpslagat STb 1: 86 (1477).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so köpslagha may have also been written as køpslagha

Part of speech: vb

Additional information: v. L.

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • kiöp-.
  • -slaga.
  • köpslago GU C 20 s. 349. pres. köpslaghir SpV 268. impf -adhe. supin. -at),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚯᛕᛋᛚᛆᚵᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back