Köpslagha

Old Swedish Dictionary - köpslagha

Meaning of Old Swedish word "köpslagha" (or køpslagha) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

köpslagha (køpslagha)
eg. genom handslag stadfästa köp; handla, drifva handel. som ther köpslaghadho MP 1: 246. Al 3693. Fl (Cod. B, C) 752. BSH 4: 318 (1502). " wakte at the ey köppslaghe som jwdas, som oc staAl eth klädhe aff Almenneliko apostlanna eygon, oc gaff stiälandes wtan loff enom sinom frändha" LfK 17. - göra byte. the tre wilde ändelighe met henrik fynkenbärhg kööpslaga FH 7: 52 (1460-72).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so köpslagha may have also been written as køpslagha

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • köpp-.
  • kööp-.
  • -adhe )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚯᛕᛋᛚᛆᚵᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back