Köpstadher

Old Swedish Dictionary - köpstadher

Meaning of Old Swedish word "köpstadher" (or køpstadher) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

köpstadher (køpstadher)
köpSTad, STad. thät (ɔ: VadSTena) schall een köpSTadher bliffua oc wara mädh STadz boock oc köpSTadzs rät oc laghom Priv o skyddsbr 177 (1442?). Uppspriv 17 (1491). " j tälie köpSTat" STb 4: 93 (1505).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so köpstadher may have also been written as køpstadher

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • köpstat STb 4: 93 (1505) ),
  • *köpstads folk ,
  • köpstads man
  • köpstas- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚯᛕᛋᛏᛆᚦᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
Priv o skyddsbr
Privilegie- och skyddsbref för Vadstena kloster utfärdade af K. Kristofer åren 1442 och 1444. I Småst på Fsv.
Uppspriv
Uppsala stads stadsprivilegier jämte dit hörande handlingar. Utg. af C. M. Kjellberg. 1907.
➞ See all works cited in the dictionary

Back