Köpstaþer

Old Swedish Dictionary - köpstaþer

Meaning of Old Swedish word "köpstaþer" (or køpstaþer) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

köpstaþer (køpstaþer)
eg. ställe hvarest handel idkas, handelsplats; köpstad, stad. aa rättum torghdagh, i köpstadhi nästä SD 4: 465 (1335, nyare afskr.). a rättom torghSDagh i nästä köpstaþ i b 5: 375 (1344, nyare afskr.). twe härberghärä skulu wara i köpstaþi hwariom ib. köpastaþä. goþ oc garþa ib 562 (1346). " baþe i köpstaþum oc swa vtan" ib 565. " sökiä allä köpastaþa" ib 638 (1347). " tordagher skal wara tyswär i hwarre viku. .. med allo frälse þy SOm alle andre köpastaþa haua. þe SOm fri torgh haua" ib 639. lata. .. alla köpstdhi wäl ok hedherlika byggia ok tilsätia RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 59 (147, 65). badhe a lande ok i köpastadhe BSH 2: 102 (1399). baadhe a lande ok i köpstadh SD NS 1: 200 (1402). " at her i wadzstena maa wara oc blifua en köpstadh medh swa dana stadz bok oc stadz rät SOm i andra köpstedher ära her i landet" BSH 2: 116 (1400). " i ekesiö köpstadh ib 5: 249 (1508). helsinga borgh er en köpstader" RK 1: 1227. " vm kring sion (Mälaren; näml. ligga) siw köpstäde" ib 518. ib 436. BSH 1: 132 (1371), 4: 299 (1502). RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 65 (161, 71), 66 (163, 72). RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 190, 4: 58. SO 158. Di 301. FM 501 (1510).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so köpstaþer may have also been written as køpstaþer

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • kiöpstadher: -städher FH 1: 209 (1512, nyare afskr.).
  • kyop- BSH 4: 299 (1502). ack.
  • köpstan FM 501 (1510) ),
  • köpstadha gods
  • -gotz )
  • köpstadha man
  • köpstade- )
  • köpstadha manna bref ,
  • köpstads lagh ,
  • köpstads man

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚯᛕᛋᛏᛆᚦᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
➞ See all works cited in the dictionary

Back