Köpsven

Old Swedish Dictionary - köpsven

Meaning of Old Swedish word "köpsven" (or køpsven) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

köpsven (køpsven)
köpman. Bil 800. en kiöpswen, som kom fra tyskland oc hiit til abo met win FM 215 (1504). kom her et skep af danske medh köpswäne BSH 4: 293 (1501). ob 5. 107 (1506) o. s. v. FH 1: 68 (1490-talet). - ss tilnamn. haquom köpsuen SD NS 1: 69 (1401).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so köpsven may have also been written as køpsven

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • kiöp-.
  • köpswän )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚯᛕᛋᚠᚽᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
➞ See all works cited in the dictionary

Back