Köra

Old Swedish Dictionary - köra

Meaning of Old Swedish word "köra" (or køra) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

köra Old Swedish word can mean:

köra (køra)
L.
köra (køra)
1) drifva, drifva fram, köra. thera kroppa kördhos af stormenom vppa landet KL 317. latan skKLemming. 1862.">Al man fast göra GO 17, 960. Su 175. KLemming. 1862.">Al 5826. the älto han ok kördho ok drogho KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föLBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 30. som. .. älte thom ok köre fram at gaa ib 3: 10. jeronimus fik thy (lejonet) syslo at göma clostirs asna leon gömde oc at syslo thinum them hem kördhe Bil 627. en legho swen kördhe for waghne yghns ib 424. körde sin swin hiit wth pa aKLemming. 1862.">Allenskog BSH 5: 214 (1507). folk oc fää hwat them war före thz the strax pa huset körä LBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 2094. ib 4015. " huath the matto aff landith köra the loto thz KLemming. 1862.">Alt til skipin föra" KLemming. 1844.">Fl 11.
köra (køra)
2) köra (Bort), fördrifva, aKLemming. 1844.">Flägsna. kördho the han fran sik KL 46. " kördhe thän GOdhe mannin them thädhan" ib 48. " wi hawm han aff riket kört" LBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 4481. " wille hwar annan aff sino köra" KLemming. 1862.">Al 9720. aff sinom aruj henne kördhe ib 10261. " köre spolorma aff liff" LB 5: 81. köör. .. äkke mik fran thik Bo 75. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föLBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 10. ödhmiuktin köre badhe fran sik oc androm dygdhom hänna gröma herradöme Bo 44. ib 221. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föLBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 133. aBS. aff lande köra KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föLBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 261. ib 4: (Avt) 185.
köra (køra)
3) intrans. köra, åka, fara. bätra är at köra än dragha KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föLBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 352. " marsken strax til nycöpung körde" LBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 5690. " her erik axelsson een annan wägh körer" ib 3: 1397.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so köra may have also been written as køra

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • kööra. -ir, -dhe, -dher),
  • köra bort , köra bort, fördrifva. körir them bort aff gardhe fra sinom son MB 1: 207. kördho han bort obitadhan BO 15. vilt thw köra bort fanytta thankanna flughur ib 101. ib 51. " körer borth alla handa ether" LB 2: 59. ib 5: 80, 81. Jfr bort köra.
  • köra ut ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚯᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
➞ See all works cited in the dictionary

Back