Köra

Old Swedish Dictionary - köra

Meaning of Old Swedish word "köra" (or køra) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

köra Old Swedish word can mean:

köra (køra)
L.
köra (køra)
1) driva, driva fram, köra. han hadhe körth een hesth hanom owitande ATb 1: 395 (1472). hälogh astundilse oc länktan som köra siälena til gudh Mecht 203. 4) köra (vagn o. d.). en karll. .. som kärran kyrdhe HLG 2: 53 (1516).
köra (køra)
5) köra, forsla medelst åkdon. hwar man köre xiij lass vidh till strandhena VKJ 217. 6) intrans. röra sig hastigt. j samo watne waro mykle fiska, lekande oc körande (se agitantium) sin j mällom Mecht 203.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so köra may have also been written as køra

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -dhe.
  • *köra in , inköra, driva in. swinen skulo köres in vppa stadzsins tompt STb 1: 173 (1478).
  • *köra up , medelst åkdon forsla lupp. j höre honom, som kördhe vp timbreth HLG 2: 122 (1524). Jfr upköra.
  • köra ut , utköra, utdriva. ATb 1: 46 (1455). Jfr utköra. - Jfr bort-, hem-, in-, til-, utafköra.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚯᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
HLG 2
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm. II--IV. Erogata 1509--1528. Utg. av I. Collijn. 1923.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
VKJ
Vadstena klosters Jordebok 1500 jemte tillägg ur klostrets äldre jordeböcker. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1898. [Beträffande dateringen jfr E. Noreen, Historisk Tidskrift 39, s. 187 f.]
➞ See all works cited in the dictionary

Back