Kordhe

Old Swedish Dictionary - kordhe

Meaning of Old Swedish word "kordhe" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kordhe
värja. eth swerdh ok en korde STb 3: 305 (1496). item !UDDA_TECKEN? mark taladhe til en lödisse borgare för en kordha JTb 106 (1518).. .. kuffuid honum hofuedet söndher meeth en dragin korder heller bart swerd STb 4: 210 (1511).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • korde )
  • *kordher ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚮᚱᚦᚼᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
JTb
Jönköpings stads Tänkebok från 1456--1548. Utg. af C. M. Kjellberg. 1910--19. Bilaga till Meddelanden från Norra Smålands Fornminnesförening h. 2--5.
Stb 3
Stockholms Stads Tänkeböcker 1492--1500. Utg. genom J. A. Almquist. 1930.
➞ See all works cited in the dictionary

Back