Köresven

Old Swedish Dictionary - köresven

Meaning of Old Swedish word "köresven" (or køresven) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

köresven (køresven)
körsven. þe !UDDA_TECKEN?: þiura) ginGO rättan vägh vtan leDDhara ok köresuen Bu 168. " thäs vagnsins köreswen" Bir 3: 327. ib 330, 331. GO 478, 534. är skällikhetin. .. dygdhanna käroswen (auriga) Bo 140.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so köresven may have also been written as køresven

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • köro- Bo 140 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚯᚱᚽᛋᚠᚽᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
➞ See all works cited in the dictionary

Back