Korkapa

Old Swedish Dictionary - korkapa

Meaning of Old Swedish word "korkapa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

korkapa
korkåpa. Se Branting, Textil skrud 102. RP 2: 390 (1399). Skotteb 352 (1440, Borgm.). Arkiv för norrländsk hembyggsforskning 1918 s. 106 (1517).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • choor-.
  • -kaapa )
  • *korkaps spänne ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚮᚱᚴᛆᛕᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
RP
Svenska Riks-archivets pergamentsbref från och med år 1351. Förtecknade med angifvande af innehållet. 1, 2. 1866--68.
Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back