Korl

Old Swedish Dictionary - korl

Meaning of Old Swedish word "korl" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

korl
och n. = korel. hoo som ydkelica stryker sin ögon med röth korl Lb 7: 206. stöter man rött korl smaa oc gnider tenderna ther mz tz pwluer, tha förgas werkin oc the bliffwa hwiita, oc tz styrker tenderna ib 214. " bynder man korl om hennes laar: han aff sin natur hielper at föda sakteliga och snart ib 277. "

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚮᚱᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.


Back