Korn

Old Swedish Dictionary - korn

Meaning of Old Swedish word "korn" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

korn Old Swedish word can mean:

korn
L.
korn
1) granum, korn, sädeskorn. sadhe hona fulla mz reno hwete swa thrankt at ey ware atskilnadhir mällan korn ok korn RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 382. ib 2: 9. " the wridhu kornit w axomen" Bo 50. aff hvilkom thianda han ey vilde upbära til sit behoff eth minzsta korn MBertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.">Ansg 245.
korn
2) frumentum, säd. " han skar mära korn" Bu 101. " gryn kwärn maal alla handa korn" GO 154. stiäkä korn Pa (Tung) 30. MB 1: 256.
korn
3) hordeum, korn, bjugg. korn ok roogh RK 1: 2086. ib 2: 3839. MD (S) 286. taka. .. aff korneno til malt VKR 41. ib 36. SD 5: 637 (1347), NS 1: 36 (1401). BSH 4: 318 (1502). I pund rogh oc II pund swensk korn FH 6: 34 (1452, afskr.). MB 2: 210, 342. RK 3: (sista forts.) 4593.
korn
4) hafre? haffua vi wt giffuet xxxi twnnor korn for hesta loop BSH 3: 146 (1463?). - Jfr bland-, dudhra., fodher-, frö-, hafra-, hvete -, hästa.-, mäþal-, Paradis-, Paradisa-, Paris-, piPar-, salt-, sand-, sinaps-, spitals-, sädhe-, sädhis-, vädher-korn.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚮᚱᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ansg
Vita Sancti Anscharii per S. Rembertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back