Korn

Old Swedish Dictionary - korn

Meaning of Old Swedish word "korn" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

korn Old Swedish word can mean:

korn
L.
korn
2) frumentam, säd. Se Sdw 2: 1523. 3) hordeum, korn. thär malz clöstersins mäld frij om aareth, rogh oc korn VKJ 26. HG 2: 107. 4) havre? item !UDDA_TECKEN? pybd jirb til hesthen HLG 2: 46 (1516).
korn
5) (frö)kärna. acinus. .. kornith i winbäreno GU C 20 s 7. 6) viktsenhet (Ost, ort). tak eth korn gwl, oc try korn qwekselff PMSkr 430. ib - Jfr afrads-, dudhra-, finapärlo-, grisa-, gryn-, GUl-, humbla-, hästa-, hästalops-, paradis-, rogh-, rökilsa-, sand-, sädhe-, sädhis-, vin-, vinbärakorn.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚮᚱᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
HLG 2
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm. II--IV. Erogata 1509--1528. Utg. av I. Collijn. 1923.
VKJ
Vadstena klosters Jordebok 1500 jemte tillägg ur klostrets äldre jordeböcker. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1898. [Beträffande dateringen jfr E. Noreen, Historisk Tidskrift 39, s. 187 f.]
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back