Kornbodh

Old Swedish Dictionary - kornbodh

Meaning of Old Swedish word "kornbodh" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kornbodh
kornbod, spannmålsbod. VKJ 8 (1447). HLG 3: 136 (1529).

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚮᚱᚿᛒᚮᚦᚼ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

HLG 3
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm och Helgeandshuset i Uppsala. V--VIII. Gillets leuata 1515--1528. -- Räkenskaper för Helgeandshuset i Uppsala 1528--1529. -- Utg. av I. Collijn. 1930.
VKJ
Vadstena klosters Jordebok 1500 jemte tillägg ur klostrets äldre jordeböcker. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1898. [Beträffande dateringen jfr E. Noreen, Historisk Tidskrift 39, s. 187 f.]
➞ See all works cited in the dictionary

Back