Kornpänningar

Old Swedish Dictionary - kornpänningar

Meaning of Old Swedish word "kornpänningar" (or kornpænningar) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kornpänningar (kornpænningar)
arad som erägges i spanmål? affradit är 8 mark ok 2 öra (med ynge hnad:) ok 7 öra kornpägha VKJ 154 (1480). ib 154, 155, 157, 160. Jfr korngiäld.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so kornpänningar may have also been written as kornpænningar

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚮᚱᚿᛕᛅᚿᚿᛁᚿᚵᛆᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

VKJ
Vadstena klosters Jordebok 1500 jemte tillägg ur klostrets äldre jordeböcker. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1898. [Beträffande dateringen jfr E. Noreen, Historisk Tidskrift 39, s. 187 f.]
➞ See all works cited in the dictionary

Back