Korpräster

Old Swedish Dictionary - korpräster

Meaning of Old Swedish word "korpräster" (or korpræster) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

korpräster (korpræster)
präst tjänstgörande vid domkyrka såsom vikaiie el. medhjälpare. .. att cantor. .. skall dagelige holle tree pestr, som i linköping coor tiea skule som andre coor prester Bjärka-Säby 369 (1334, avskr. fr. 1600-t.). jacob erikson, korpepresther i vpsaa i syklakorenom SD NS 3: 103 (1416). ib 611 (1430). kirkio sysleman skal faa klokkarenom iiij mar wax til qwindil messo til prelata cannika prebendata oc koorprästa behoff ÅK 58. Jfr korklärker.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so korpräster may have also been written as korpræster

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • chor-.
  • -koor-. -prest(h)er),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚮᚱᛕᚱᛅᛋᛏᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Bjärka-Säby
H. Rosman, Bjärka-Säby och dess ägare. 1923.
ÅK
Åbo Klockarelag. I Småst på Fsv.
➞ See all works cited in the dictionary

Back