Korpräster

Old Swedish Dictionary - korpräster

Meaning of Old Swedish word "korpräster" (or korpræster) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

korpräster (korpræster)
Isl. kórprestr] kanik? tha kor prästene gingho til ottesanghen Lg 3: 172. - vid domkyrka såsom vikarie el. medhjälpare tjenstgörande prest. gongandes moth henne. .. mz heLgedomen ok allan clärdomen canokkom prebendatis choorprestom munkom ok deghnom Lg 3: 569 .SD 3: 166. MD 491.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so korpräster may have also been written as korpræster

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • choorprester )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚮᚱᛕᚱᛅᛋᛏᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back